TECHNIKA


Oferujemy fachowe tłumaczenia m.in.:

 • instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, innych maszyn specjalistycznych
 • kart charakterystyki produktów niebezpiecznych
 • protokołów badań
 • certyfikatów jakości
 • deklaracji zgodności
 • oprogramowania specjalistycznego (np. oprogramowanie maszyn)
 • biuletynów, informacji prasowych
 • procedur testów morskich, przeglądów
 • SIWZ
 • DTR – katalogów branżowych (np. elektryki, oświetlenia, narzędzi)
 • stron internetowych i wiele innych.

Zanim przyjmiemy projekt i rozpoczniemy nad nim pracę zawsze szczegółowo analizujemy jego treść, aby mieć pewność, że wiemy, o czym piszemy i że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom klienta. Powierzone nam dokumenty traktujemy poufnie i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Dzięki temu klient może być spokojny o końcowy efekt naszej pracy.

Możesz spać spokojnie – nigdy się nie spóźnimy, ponieważ działamy ASAP!

W sytuacjach spornych równie szybko reagujemy na ewentualne uwagi i reklamacje. Wszelkie problemy dotyczące jakości tłumaczenia, wraz z opisem błędów, prosimy zgłaszać pisemnie w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu przekazania przez nas gotowego tekstu. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy tylko i wyłącznie bezpłatną weryfikację i korektę tłumaczenia. Nasza firma nie oferuje żadnej innej formy zadośćuczynienia.