MEDYCYNA I FARMACJA


Oferujemy fachowe tłumaczenia m.in.:

 • ulotek dołączonych do opakowania
 • charakterystyk produktu leczniczego
 • materiałów informacyjnych dla lekarzy i pacjentów
 • artykułów naukowych
 • protokołów i pozostałej dokumentacji związanej z badaniami klinicznymi
 • instrukcji obsługi urządzeń medycznych (w tym np. MRI, RTG, monitorów kardiologicznych, systemów stereotaktycznych, systemów stymulacji mózgu/rdzenia kręgowego)
 • oprogramowania urządzeń medycznych
 • instrukcji obsługi implantów chirurgicznych, ortopedycznych, zębowych
 • instrukcji obsługi materiałów i urządzeń stomatologicznych
 • instrukcji obsługi i materiałów edukacyjnych dotyczących urządzeń do diagnostyki in vitro
 • instrukcji i ulotek dotyczących materiałów i zabiegów medycyny estetycznej
 • prezentacji szkoleniowych i materiałów edukacyjnych dla przedstawicieli medycznych
 • dokumentów z dziedziny weterynarii (dodatki paszowe, szczepionki, leki) i wiele innych.

Zanim przyjmiemy projekt i rozpoczniemy nad nim pracę zawsze szczegółowo analizujemy jego treść, aby mieć pewność, że wiemy, o czym piszemy i że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom klienta. Powierzone nam dokumenty traktujemy poufnie i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Dzięki temu klient może być spokojny o końcowy efekt naszej pracy.

Możesz spać spokojnie – nigdy się nie spóźnimy, ponieważ działamy ASAP!

W sytuacjach spornych równie szybko reagujemy na ewentualne uwagi i reklamacje. Wszelkie problemy dotyczące jakości tłumaczenia, wraz z opisem błędów, prosimy zgłaszać pisemnie w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu przekazania przez nas gotowego tekstu. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy tylko i wyłącznie bezpłatną weryfikację i korektę tłumaczenia. Nasza firma nie oferuje żadnej innej formy zadośćuczynienia.